Her başarılı erkeğin ardında sakin bir kadın vardır

Başarılı erkeğin arkasında kadın mı var

Kadının ruh halindeki değişimlerin etrafındakilere etkisini görmezden gelmek ahmaklık olur. Özel hayatında çalkantılar yaşayan bir kadın yönetici ekibine karşı sert, anlayışsız ve kuralcı bir yaklaşım sergiler. Aynı şey ev yaşantısı için de geçerlidir. Duygusal olarak tatmin olmayan bir kadın hırçınlaşır, ev halkına karşı dengesiz davranışlar sergiler.

Kadının toplumdaki yeri ve etkisi, erkek egemen yaklaşımda etkisiz hale getirilmeye, ötekileştirilmeye, ezilmeye ve yok edilmeye kalkışılsa dahi, bunu başarmanın imkansız olduğunu hayatında güçlü bir kadın figürü olan herkes bilir. Bilmiyorsa zamanla öğrenir.

Kadın; insan yetiştirmek konusunda doğuştan sahip olduğu yetenek ile birebir ilişkide olduğu insanların hayatlarında büyük bir etkiye sahiptir. Kadınları hafife almak cehaletten başka bir şey değildir.

Bir kadının kendi potansiyellerini fark etmesi, çevresel ve toplumsal uyaranlardan arınarak kendi benliğini ortaya koyması ortalama 30 yaş civarı başlar.

Duygusal, fiziksel, cinsel ve ruhsal farkındalıklarının artışı ile en verimli yaşlarına ulaşan 30 yaş ve üzeri kadınların çocuk yetiştirmek konusundaki yaklaşımları, iş yaşantılarında kurdukları stratejiler ve ilişkilerine bakış açıları çok daha gerçekçidir.

Artık ne istediğinin, ne istemediğinin, güçlü ve zayıf yönlerinin, potansiyellerinin farkındadır. İhtiyacı olan tek şey onu ruhsal olarak besleyen, varlığı ile dik durabildiğini hissettiği, zihinsel olarak besleyebileceği ve beslenebileceği bir erkektir. Bulduğuna inandığında sonsuz kaynaklarını açar.

Ne istediğini bilen, ruhsal açlıklarını ve ihtiyaçlarını kendi kaynağından beslemeyi öğrenmiş, hayatın olumlu ve olumsuz yönlerine sakinlikle yaklaşmak konusunda kendini eğitmiş olan bir kadın hayatındaki erkeğin potansiyellerini yükseltir. Hem iş hayatında hem de sosyal yaşamda başarılı olmuş her erkeğin ardında sakin, olgun, donanımlı bir kadın vardır.

 

Papatya Somer
papatya.somer@milliyet.com.tr
instagram.com/papsmood