İlişkiniz Spiritüel mi, Yüzeysel mi?

Aşk ilişkisi yaşayan iki insan arasındaki durum “ruhsal bir birleşme”dir.
Uyumun aşk ilişkisindeki önemini fark edenler, birlikte gelişir, birbirlerine destek olarak evrilir ve birbirlerinin önündeki engelleri kaldırarak yol alırlar.

Ruhsal birleşme yolunda olan bir çift öncelikle; cinsiyetlerinin getirdiği farklılıkları, daha sonra aynılıklarını, zıtlıklarını ve birbirlerini tamamlayıcılıklarını keşfeder.

Aşk ilişkisini ruhsal bir birleşme olduğu fark edilemeyen yüzeysel ilişkilerde; uyumsuzluk, mutsuzluk, depresyon, nefret, kin, sevgi eksikliği, huzursuzluk ve ayrılık kaçınılmazdır.

Spiritüel ilişkide ise; çift aralarındaki farklılıklara rağmen dengeli iletişimi sağladıkları  ve doyuma ulaştıkları için ruhsal evrimlerinde birbirlerine destek olarak gelişirler. Bu doyum mutluluk, huzur, bolluk ve uzun bir ömrü beraberinde getirir.

 

Yüzeysel ilişki ve spiritüel ilişki arasındaki farklar neler?

 

Yüzeysel ilişkide çift olarak sahip olunan bir motivasyon kaynağı yoktur. Çift onlara öğretilen bazı modeller çerçevesinde yaşadıkları ilişkiye karşı herhangi bir inanç hissetmez. Kendi modellerini oluşturamazlar. İkisi de birbirine uymaya çalışma ve birbirini kendine uydurma savaşındadır. Ancak kendi içlerindeki evrilmeyi görmeye bile fırsat bulamadıkları için birbirlerini de anlayamazlar.

 

Spiritüel ilişkide çift birlikteliklerinin ardındaki ruhsal birleşmenin farkındadır. Ortak hedef, ortak hayal, ortak değişim ile gelişirler. Kendi benliklerine duydukları farkındalık ve saygıyı birbirlerine de gösterdikleri için evrilmeleri uyumlu ve zenginlik dolu olur.

 

Yüzeysel ilişkide öz benlik geriye itildiğinden içsel huzursuzluk çok fazladır. Kişi ilişkide olduğu kişiyi suçlar ancak çıkış yolunun kendinde olduğunu fark edemez. Kıskançlık, hırs, otorite kurma isteği ile ego gösterisi yaşanır.

 

Spiritüel ilişkide kişi kendine tanıdığı yaşam özgürlüklerini karşısındakine de tanıması gerektiğinin farkında ve anlayışındadır. Çift hem kendi yaşamlarına, hem çevrelerine, hem de birbirlerine olan sorumluluklardaki dengeyi korur. Anlayış üzerine kurulu bir ilişki yaşarlar.

 

Yüzeysel ilişkilerde kendine ait zamanlar, hobiler, deşarj yöntemleri geliştirmemiş kişi ilişkide olduğu insana da bu alanı tanıyamadığından ortak noktalara ve ihtiyaçlara sahip olunabileceğini de fark edemez.

 

Spiritüel ilişkilerde birlikte öğrenmek, bilgiyi paylaşmak, birlikte geliştirmek ve eğlenmek ana yasalardandır. Bu, çiftin gelişimine ve ruh birliğinin zenginliğine katkı sağlar.

 

Yüzeysel ilişkilerde samimiyetsizlik ve paylaşım yoksunluğu iletişimi kopartır, bu da kaybetme korkusuna sebep olur. Kaybetmekten korkmanın kaçınılmaz getirisi olan güvensizlik, kıskançlık ve hırçın yaklaşımlar ortaya çıkar.

 

Spiritüel ilişkilerde iletişimin hem ruhsal hem fiziksel olarak dengede olması birlikteliğe güven, huzur, istikrar ve başarı katar.

İlişkilerimiz kişiliğimizi, yaşam tarzımızı, mutluluğumuzu, verimliliğimizi ve sağlığımızı doğrudan etkiler.

Öncelikle kendi ruhsal ihtiyaçlarımızın farkına varmak ve bu ihtiyaçları beslemek ilişkide olduğumuz kişinin ihtiyaçlarına saygı duymayı ve birliğin uyumlu gelişmesini sağlayacak en önemli unsurdur.

Uyumlu günlerimiz olsun…